Inhoudstafel Latijn Leren 1: teksten en grammatica

 

Thema en les Teksten Grammatica
Thema I MYTHOLOGIE of over goden, helden en mensen  
   Les 1 De vroegste tijden op aarde
   Basistekst: De gouden tijd en de zondvloed
   Leestekst: De klacht van de haas
- woordsoorten
- de indeling van de Latijnse substantieven
- de functie van de naamvallen: onderwerp, lijdend voorwerp en abl. na voorzetsels
- de nom., acc en abl. van de a-, o- en gemengde verbuigingen
- het geslacht van de substantieven
- de Latijnse woordorde
   Les 2 De nieuwe mensheid
   Basistekst: Voor en na de zondvloed
   Leesteksten: De diefstal van het vuur
                      Psalm 113
                      Spreuken en gezegden
- de uitgangen van het praesens
- het praesens van de vijf vervoegingen
- het praesens van esse
THEMA II DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ROME  
   Les 3 De legende van Troje
   Basisteksten: Het Parisoordeel
                      De Trojaanse oorlog
   Leesteksten: De druÔden
                      De zwerftochten van Odusseus
- de genitief en de bijv. van-bepaling
- het nut van de genitief enkelvoud
- de adjectieven van de 1ste groep
- de bezittelijke voornaamwoorden
   Les 4 De stichting van Rome
   Basistekst: Romulus en Remus
   Leesteksten: Phaedrus I, 1 - 4 en 24
                      Spreekwoorden en gezegden
- De vorming van het imperfectum (OVT)
- De vorming van het perfectum (VTT)
- Het gebruik van imperfectum en perfectum
- Het gebruik van de ablatief: de bijwoordelijke bepalingen
THEMA III DE MOS MAIORUM  
   Les 5 Een moeilijk begin
   Basistekst: De Horatii en de Curiatii
   Leesteksten: De ganzen van het Kapitool
                      De goede ligging van Rome
                      
- de e- en u- verbuiging
- het geslacht van de 4de en 5de verbuiging
- het naamwoordelijk deel van het gezegde
- het voornaamwoord is, ea, id
- de adjectieven van de 2de groep
   Les 6 Republikeinse helden
   Basistekst: Mucius Scaevola
   Leesteksten: Camillus en de schoolmeester
                      Sententiae
- de datief en het meewerkend voorwerp
- de vocatief en de aanspreking
- details van de gemengde verbuiging en van de adjectieven van de 2de groep
- herhaling van de verbuigingen
- herhaling adjectieven
- het zelfstandig gebruik van adjectieven
THEMA IV DE ROMEINEN IN ONZE STREKEN  
   Les 7 Rome wacht een schitterende toekomst
   Basistekst: De voorspellingen aan Aeneas
   Leesteksten: Catullus, Carmen 7
                      Spartanen en Perzen
                      Martialis Epigrammen, VII, 3
- het futurum simplex
- herhaling van de drie onvoltooide tijden
- de aanwijzende voornaamwoorden: hic, iste, ille en is
- de persoonlijke voornaamwoorden
   Les 8 De verovering van onze streken
   
Basistekst 1: GalliŽ en BelgiŽ worden voorgesteld
   Basistekst 2: Fabii trecenti sex
   Leesteksten: Caesar Boek II
                      Caesar Boek VI
                      Uitspraken, gezegden en
                      spreekwoorden                    
- het betrekkelijk voornaamwoord en de betrekkelijke bijzin
- de bijwoorden
- de imperatief
- de telwoorden
THEMA V LINGUA LATINA  
   Les 9 Hoe Rome in opgravingen voortleeft
  
Basistekst: Pompeii
  Leestekst: Res Gestae van Augustus
- het plus-quam-perfectum
- het futurum exactum
- herhaling van de drie voltooide tijden
- Ipse en idem
   Les 10 Hoe Rome in de taal voortleeft...
   Basistekst: Caesar
   Leesteksten: Aardbeving in CampaniŽ
                      Themistocles
                      De Sibyllijnse boeken
Het passief van de onvoltooide tijden
Het passief van de voltooide tijden
Het voltooid deelwoord
Het handelend voorwerp
THEMA VI DE BOUW- en BEELDHOUWKUNST  
   Les 11 De Griekse kunst
   
Leestekst 1: De taak van Romeinen en Grieken
   Leestekst 2: De Ring van Gyges
   Leestekst 3: De dood van Archimedes
   Leestekst 4: Pericles en een zonsverduistering
Herhaling verbuigingen: substantieven, adjectieven en voornaamwoorden
   Les 12 De Romeinse kunst
    
Leesteksten 1, 2 en 3: Marcus Regulus
    Leestekst 4: Cloelia
Herhaling vervoegingen: de indicatief actief en passief