Inhoudstafel Latijn Leren 2: teksten en grammatica

 

Thema en les Teksten Grammatica
Thema I DE SOCIALE TOESTANDEN
   Les 1 De sociale strijd in de beginjaren van de republiek
   Basistekst 1: De klachten van de plebejers
   Basistekst 2: Menenius Agrippa
   Leestekst: Een veteraan van Caesar
Herhaling van de indicatief van de vervoegingen
Herhaling van de infinitief praesens, de imperatief praesens en het participium perfectum
   Les 2 De sociale strijd in latere jaren
   Basistekst 1: Gaius Gracchus
   Basistekst 2: Sociaal protest bij Phaedrus
   Basistekst 3: Sociale bepalingen in de Magna Charta
   Leestekst: Een brief van Columbus
Herhaling van de verbuigingen van substantieven en adjectieven
Herhaling van de voornaamwoorden
THEMA II DE SLAVERNIJ
   Les 3 De slavernij: strenge opvattingen...
   Basistekst 1: Cato en slaven
   Basistekst 2: De goden houden niet van strenge  meesters
   Basistekst 3: Wetgeving over slaven
   Leestekst 1: Ongewone wreedheid
   Leestekst 2: Slaven wreken zich
De comparatief en superlatief van adjectieven en bijwoorden
   Les 4 De slavernij: ... en de andere kant van de medaille
   
Basistekst 1: Cicero en Tiro
   Basistekst 2: Dankbare slaven
   Leestekst 1: Grafschrift voor Erotion
   Leestekst 2: Grafschrift voor Pagus
   Leestekst 3: Epitaphium van Alcuinus
De infinitiefzin
De vorming van de inf. praesens en perfectum actief en passief
Het gebruik van de inf. praesens en perfectum- gelijktijdigheid en voortijdigheid
THEMA III DE SPELEN
   Les 5 De spelen: een passie!
  Basistekst 1: Een brief van Plinius
  Basistekst 2: Augustinus
  Leestekst 1: Welke spelen liet Augustus organiseren?
  Leestekst 2: Panem et circenses

Het participium praesens (tegenwoordig deelwoord): vorming en gebruik
De onregelmatige werkwoorden esse, posse, ire, velle, ferre en fieri
   Les 6 De spelen: hoe vreemder hoe beter
  Basistekst: De anekdote van Androclus en de leeuw
  Leestekst 1: Opgejaagde olifanten
  Leestekst 2: Cato, Carthago en een vijg
De wijzen van het werkwoord
De vorming van de conjunctief imperfectum actief en passief
Het gebruik van de conjunctief
THEMA IV DE VROUW IN HET OUDE ROME
   Les 7 De vrouw in het vroege Rome
   Basistekst 1: Grafschrift
   Basistekst 2: Coriolanus
   Basistekst 3: Vrouwen in het openbaar
   Leestekst 1: De vrouw in Griekenland en Rome
   Leestekst 2: Een valse herbergier
De vorming van de conjunctief plus-quam-perfectum actief en passief
Het gebruik van de conj. imperfectum en pl-q-perfectum - gelijktijdigheid en voortijdigheid
Herhaling van het participium coniunctum - de losse ablatief
   Les 8 De emancipatie van de vrouw
  
Basistekst 1: Cato De Agricultura
   Basistekst 2: Augustus en Iulia
   Basistekst 3: De verschijning van Romulus
   Leestekst 1: Arria en Paetus
   Leestekst 2: Papirius Praetextatus
   Leestekst 3: Rijke vrouwen...
De vorming van de conjunctief praesens actief en passief
De vorming van de conjunctief perfectum actief en passief
Het gebruik van de conjunctief praesens en perfectum - gelijktijdigheid en voortijdigheid in het heden
Het herhaling van het gebruik van de conjunctief
THEMA V DE GODSDIENST
   Les 9 De Romeinse staatsgodsdienst
   Basistekst 1: Numa Pompilius
   Basistekst 2: Gebeden bij Cato
   Basistekst 2: Augustus en de godsdienst
   Leestekst: De fabel van de leeuwerik
De deponente werkwoorden
Herhaling van de vervoegingen
   Les 10 Geloof en bijgeloof
   Basistekst 1: Lucius Iunius Brutus
   Basistekst 2: Cicero, orakels en dromen
   Basistekst 3: Iuvenalis en de onderwereld
   Basistekst 4: Een gewone man aan het woord
   Leestekst 1: Een spookhuis
   Leestekst 2: Een visrijke plaats
De bepaling van gesteldheid
Het verbindingsrelatief
Herhaling van de verbuigingen
Herhaling van het gebruik van de naamvallen
THEMA VI HUMOR
   Les 11 Komedie, satire en epigrammen
   Leestekst 1: Pseudolus van Plautus
   Leestekst 2: Menaechmi van Plautus
   Leestekst 3: Iuvenalis, Satire 3
   Leestekst 4: Epigrammen van Martialis
Algemene herhaling
   Les 12 Humor in het dagelijkse leven
   
Leestekst 1: Augustus en sprekende vogels
   Leestekst 2: Hannibal en Antiochus
   Leestekst 3: Scipio en Ennius
   Leestekst 4: Een geestige Cicero
   Leestekst 5: Een gevat antwoord
Algemene herhaling